دانه چیا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کینوا خارجی

۹۵,۰۰۰ تومان

چلغوزه خام – چلغوز خام

۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلغوزه شور – چلغوز شور

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جو دوسر پرک خارجی

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خرید لوبیا سیاه – سبد تازه

۶۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید

۳۹,۵۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

نعنا خشک – 250 گرم

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خشک – 250 گرم

۵۶,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خشک – 250 گرم

۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

پونه کوهی خشک – 250 گرم

۵۸,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پودر گوجه فرنگی خشک – 250 گرم

۲۷,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

بهار نارنج خشک – 250 گرم

۴۶,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

برگ به لیمو خشک – 250 گرم

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

اویشن خشک – 250 گرم

۷۸,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شیرین – 500 گرم

۸۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان