دانه چیا

۴۰,۸۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان

کینوا خارجی

۳۷,۸۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان

کینوا ایرانی

۲۱,۶۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان

چلغوزه خام – چلغوز خام

۳۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چلغوزه شور – چلغوز شور

۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان

خرید لوبیا سیاه – سبد تازه

۴۸,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید

۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

لپه

۳۹,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

عدس ریز

۳۲,۹۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

عدس رسمی

۳۲,۹۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

گلاب

۴۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

عرق گیاهی معجون قلب

۲۷,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

نعنا خشک – 250 گرم

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خشک – 250 گرم

۵۶,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خشک – 250 گرم

۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

پونه کوهی خشک – 250 گرم

۵۸,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پودر گوجه فرنگی خشک – 250 گرم

۲۷,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

بهار نارنج خشک – 250 گرم

۴۶,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

برگ به لیمو خشک – 250 گرم

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

اویشن خشک – 250 گرم

۷۸,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شیرین – 500 گرم

۸۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان