زعفران یک مثقالی استوانه

۶۴,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

روغن بادام تلخ

۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام ایرانی درشت

۷۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام ایرانی

۶۶,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

لپه

۳۹,۵۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

عدس ریز

۳۲,۹۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

عدس رسمی

۳۲,۹۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

جو پوست کنده

۱۱,۹۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان

آبلیمو

۱۰,۶۰۰ تومان

آبغوره

۹,۰۰۰ تومان

آب نارنج

۱۷,۰۰۰ تومان

گلاب

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

عرق گیاهی معجون قلب

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

سرکه انار

۱۶,۵۰۰ تومان

سرکه انگبین

۳۰,۰۰۰ تومان

سرکه انگور

۹,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

۱۳,۰۰۰ تومان

نعنا خشک – 250 گرم

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خشک – 250 گرم

۴۲,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خشک – 250 گرم

۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

تره کوهی خشک – 250 گرم

۴۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان

تره فرنگی خشک – 250 گرم

۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

تره خشک – 250 گرم

۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

پونه کوهی خشک – 250 گرم

۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پودر گوجه فرنگی خشک – 250 گرم

۲۷,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

بهار نارنج خشک – 250 گرم

۴۱,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

برگ به لیمو خشک – 250 گرم

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

اویشن خشک – 250 گرم

۶۲,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان